Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Fundusze norweskie i EOG

10.10.2014

Tytuł Projektu

Projekt o numerze ewidencyjnym 058/07/13 pn.
 
w ramach Programu operacyjnego PLO7 pn.
  
   
dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
 
Wartość projektu wynosi 1.991.217,00 PLN. Wartość dofinansowania 1.578.355,00 PLN
 
 
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Zdrowia MZ-FEPP-9022-8/CE/14 z dnia 16 września 2014 r. przystąpił do realizacji projektu pt. "Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części woj. lubuskiego".
 
Celem projektu jest:
  • dostosowanie Oddziału Geriatrycznego w Żarach oraz Zespołu Opieki Długoterminowej w Lubsku do wymogów prowadzonej działalności, w zakresie przebudowy i zakupu sprzętu medycznego,
  • szkolenie personelu medycznego Spółki, członków rodzin i opiekunów osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, w zakresie organizacji opieki długoterminowej, pielęgnacji, żywienia i rehabilitacji,
  • aktywizacja seniorów poprzez leczenie ruchem,
  • uruchomienie punktu konsultacyjnego w zakresie udzielania porad osobom starszym, niesamodzielnym i ich opiekunom z zakresu pielęgnacji i rehabilitacji,
  • instruktaż i edukacja pacjentów i członków ich rodzin w zakresie pielęgnowania, usprawniania, samoopieki i samopielęgnacji w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
 
Projekt dofinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 pt. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych.
 
Wartość projektu wynosi 1.991.217,00 PLN. Wartość dofinansowania 1.578.355,00 PLN.