Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Fundusze UE i dotacje

30.06.2022
 

Dzięki środkom na zapobieganie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, pozyskanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. dokonał zakupu 5 kardiomonitorów dla Oddziału Intensywnej Terapii.
30.06.2022
 
Dzięki środkom na zapobieganie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, pozyskanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. dokonał zakupu aparatu do znieczuleń na salę zabiegową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
23.03.2022
 
Tytuł projektu:
Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostkę kogeneracyjną, z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu sterowania przy dynamicznie zmiennym poborze energii elektrycznej
 
Nazwa beneficjenta:
Szpital Na Wyspie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Wartość projektu:
1 988 616,29 zł
 
Dofinansowanie z UE:
1 106 773,37 zł
 
Województwo:
lubuskie
 
Powiat:
żarski
 
Program:
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
 
Oś Priorytetowa:
3. Gospodarka niskoemisyjna
 
Działanie:
3.4. Kogeneracja
 
Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 
Perspektywa:
2014 - 2020
 
 

 

Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostkę kogeneracyjną”
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020


Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pn.: „Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostką kogeneracyjną, z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu sterowania przy dynamicznie zmiennym poborze energii elektrycznej”

Oś Priorytetowa: 3 „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie: 3.4 „Kogeneracja”

Zakres projektu obejmuje kompleksową realizację zadania polegającego na instalacji kogeneratora gazowego wraz i infrastrukturą. Urządzenie kogeneracyjne jest stałą jednostką wytwarzającą jednocześnie energię elektryczną i energię cieplną.


Paliwo gazowe, którym jest zasilany kogenarator spalane w wysokoprężnym przemysłowym silniku wytwarza energię mechaniczną, którą generator prądu przetwarzana w energię elektryczną.
 
W procesie tym powstaje dużo ciepła, które przy zastosowaniu wewnętrznych wymienników ciepła, będzie dostarczane do szpitalnych obiegów grzewczych i technologicznych.

W wyniku podjętych działań inwestycyjny zostaną osiągnięte:

1. Korzyści ekonomiczne tj.:
 
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w ilości 0,14 MWht,
 
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w ramach wysokosprawnej kogeneracji w ilości 0,08MWhe.
 
- obniżanie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu, które stanowią duży udział w kosztach eksploatacyjnych obiektów Szpitala, związanych z ogrzewaniem i korzystaniem z energii elektrycznej.

2. Korzyści środowiskowe tj.:
 
- w wyniku zmiany sposoby wytwarzania ciepła i energii elektrycznej zostanie ograniczona emisję zanieczyszczeń do atmosfery:

a) dwutlenek węgla o 410,00 Mg/rok,

b) dwutlenek siarki o 0,474 Mg/rok,

c) tlenek węgla o 0,337 Mg/rok,

d) tlenek azotu o 0,104 Mg/rok,

e) pyły o 0,0369,Mg/rok.

Wykonawcą robót realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj jest CCHP Sp. z o.o. Sp.k. Ostrzeszów
 
Wartość projektu po zmianach - 1 988 616,29 zł
 
Źródła finansowania:

1. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej po zmianach - 1 106 773,37 zł.

2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - 798 272,69 zł.

3. Środki własne -
83 570,23 zł
 
 

 
„Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostkę kogeneracyjną”
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Realizując  projekt współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pn.:
 
„Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na  jednostką kogeneracyjną, z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu sterowania przy dynamicznie zmiennym poborze energii elektrycznej”
 
Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
 
Działanie 3.4 „Kogeneracja”
 
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach podaje:
 
Zakończyły się czynności odbioru  zadania inwestycyjnego  realizowanego  ramach ww. projektu i przystąpiono  eksploatacji.
 
Wartość projektu wynosi   - 1 988 616,29 zł
 
Źródła finansowania:
 
1. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej po zmianach -  1  106 773,37 zł.
 
2. Pożyczka  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze -  798 272,69 zł.
 
3. Środki własne – 83 570,23 zł 
 
 
 

 
 „Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostkę kogeneracyjną”
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Realizując  projekt współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pn.:

„Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na  jednostką kogeneracyjną, z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu sterowania przy dynamicznie zmiennym poborze energii elektrycznej”

Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 3.4 „Kogeneracja”

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach podaje:

Wykonawcą robót realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj jest  CCHP Sp. z o.o. Sp.k. Ostrzeszów

Wartość projektu po zmianach  - 1 988 616,29 zł

Źródła finansowania:

1. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej po zmianach -  1  106 773,37 zł.

2. Pożyczka  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze -  798 272,69 zł.

3. Środki własne – 83 570,23 zł 


Żary, dnia 25.09.2021 r.
 
 
 

 
 „Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostkę kogeneracyjną”
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pn.:

„Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na  jednostką kogeneracyjną, z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu sterowania przy dynamicznie zmiennym poborze energii elektrycznej”

Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 3.4 „Kogeneracja”

Zakres projektu obejmuje kompleksową realizację zadania polegającego na instalacji kogeneratora gazowego wraz z infrastrukturą.

Celem projektu jest udoskonalenie oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 21 grudnia 2018 roku.

Wartość projektu - 1 845 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej -  1 020 603,60 zł