Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

O szpitalu

20.01.2012
Misją Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu żarskiego potrzebujących opieki medycznej oraz wszystkim innym osobom przebywającym na obszarze działania szpitala, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod profilaktyki i promocji zdrowia oraz leczenia.
 
Nasz cel to pozyskanie zaufania pacjenta i satysfakcja pacjentów z jakości usług poprzez:
 • Zapewnienie opieki medycznej wysokiej jakości.
 • Zgodnie z aktualną wiedzą i standardami diagnostyki leczenie, pielęgnowanie i rehabilitacja pacjentów.
 • Stałe rozszerzanie dotychczasowego zakresu usług.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu.
 • Wprowadzania nowych metod leczenia i zakup nowoczesnego sprzętu.
 • Tworzenie coraz lepszych warunków pobytu pacjenta.
 • Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami ISO 9001.
20.01.2012
Szpital pod nazwą Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. rozpoczął działalność w kwietniu 2002 r., w ramach spółki powołanej przez Powiat Żarski w celu prowadzenia szpitala po zadłużonym samodzielnym publicznym zoz-ie.
 
Podstawowym zadaniem postawionym przez Powiat przed Spółką było zbilansowanie kosztów z przychodami. Przeprowadzona została głęboka restrukturyzacja szpitala i w efekcie zadanie to jest z powodzeniem realizowane.
 
Jedynym udziałowcem Spółki posiadającym 100% udziałów został Powiat Żarski.
 
Organizacja nowej Spółki przebiegała w następujących etapach:
 
20 listopad 2001 r. - Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością o charakterze użyteczności publicznej, której zadaniem w szczególności będzie zapewnienie usług medyczno-profilaktycznych;
 
1 styczeń 2002 r. - utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Powiatowe Centrum Usługowe z siedzibą w Żarach;
 
14 styczeń 2002 r. - postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. w Żarach zostaje wpisana do krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080318;
 
15 styczeń 2002 r. - Zgromadzenie Wspólników Powiatowego Centrum Usługowego Sp. z o.o. w Żarach podejmuje uchwałę w sprawie utworzenia przez spółkę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
 
1 luty 2002 r. - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zostaje zarejestrowany w Rejestrze Wojewody Lubuskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Na Wyspie” w Żarach;
 
1 kwiecień 2002 r. - Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. NZOZ „Szpital Na Wyspie” w Żarach rozpoczyna działalność medyczną, którą prowadzi do dziś pod nazwą Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
20.01.2012
POLITYKA JAKOŚCI

Prezes Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach ustanowił Politykę Jakości, której zasady są obowiązujące dla wszystkich pracowników. Poprzez realizację celów polityki jakości dążymy do uzyskania najwyższego poziomu zadowolenia klienta. Wszyscy pracownicy są świadomi jej celów i zobowiązują się do ich realizacji, co stanowi gwarancję funkcjonowania i doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.
 
Zarząd Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. deklaruje, iż wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem Spółki będą zgodne z wymaganiami ustawowymi i urzędowymi, by wszyscy pacjenci, którzy powierzyli nam swoje życie i zdrowie mieli poczucie bezpieczeństwa oraz darzyli nas zasłużonym zaufaniem.

Celem działalności Spółki jest dążenie do uzyskania najlepszego poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej, względnie przebywającej na obszarze jego działalności oraz innym osobom wyrażającym chęć leczenia się w tym Zakładzie.

Politykę Jakości realizować będziemy poprzez następujące cele strategiczne:
 • Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie świadczonych przez nich usług.
 • Zapewnienie wysokiego poziomu usług diagnostycznych, poprzez dostępność kompleksowość i jakość.
 • Systematyczna modernizacja infrastruktury Spółki.
 • Dbanie o wizerunek Szpitala Na Wyspie i promowanie go na zewnątrz.
 • Realizowanie celów biznesowych Spółki z wykorzystaniem narzędzi zarządzania ryzykiem.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających powracaniu do zdrowia oraz przyjaznej atmosfery otaczającej pacjenta na każdym etapie usługi.
 • Monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów.
 • Zwiększanie zakresu świadczonych usług.

Żary, 10 lipiec 2023 r.
Prezes Zarządu Jolanta Dankiewicz
Certyfikat ISO

Załączniki