Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

O szpitalu

20.01.2012

Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Prezes Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach ustanowił Politykę Jakości, której zasady są obowiązujące dla wszystkich pracowników. Poprzez realizację celów polityki jakości dążymy do uzyskania najwyższego poziomu zadowolenia klienta. Wszyscy pracownicy są świadomi jej celów i zobowiązują się do ich realizacji, co stanowi gwarancję funkcjonowania i doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.
 
Zarząd Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. deklaruje, iż wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem Spółki będą zgodne z wymaganiami ustawowymi i urzędowymi, by wszyscy pacjenci, którzy powierzyli nam swoje życie i zdrowie mieli poczucie bezpieczeństwa oraz darzyli nas zasłużonym zaufaniem.

Celem działalności Spółki jest dążenie do uzyskania najlepszego poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej, względnie przebywającej na obszarze jego działalności oraz innym osobom wyrażającym chęć leczenia się w tym Zakładzie.

Politykę Jakości realizować będziemy poprzez następujące cele strategiczne:
  • Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie świadczonych przez nich usług.
  • Zapewnienie wysokiego poziomu usług diagnostycznych, poprzez dostępność kompleksowość i jakość.
  • Systematyczna modernizacja infrastruktury Spółki.
  • Dbanie o wizerunek Szpitala Na Wyspie i promowanie go na zewnątrz.
  • Realizowanie celów biznesowych Spółki z wykorzystaniem narzędzi zarządzania ryzykiem.
  • Stwarzanie warunków sprzyjających powracaniu do zdrowia oraz przyjaznej atmosfery otaczającej pacjenta na każdym etapie usługi.
  • Monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów.
  • Zwiększanie zakresu świadczonych usług.

Żary, 10 lipiec 2023 r.
Prezes Zarządu Jolanta Dankiewicz
Certyfikat ISO

Załączniki