Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Pracownie RTG

03.01.2012
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej:
  • Andrzej Jasinowski - lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazow
Lekarze pracujący w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:
  • Hanna Falińska - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
  • Adam Moskwa - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
  • Lidia Zińska - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
  • Anna Wójcicka-Wrona - rezydent radiologii
Pracownie RTG funkcjonujące w ramach Zakładu Diagnostyki Radiologicznej:
 
Adres
Telefon
ul. Pszenna 2
68-200 Żary
68 47 57 675
ul. Skarbowa 2
68-200 Żary
68 470 36 95
 
Harmonogram pracowni RTG:
 
 
Żary,
Pszenna 2
Żary,
Skarbowa 2
Dzień Tygodnia
Od
Do
Od
Do
Poniedziałek
08:00
14:35
08:00
13:00
Wtorek
08:00
14:35
08:00
13:00
Środa
08:00
14:35
08:00
18:00
Czwartek
08:00
14:35
08:00
13:00
Piątek
08:00
14:35
08:00
13:00
 
Badania rentgenowskie są techniką obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie. Konwencjonalne badanie radiologiczne, w dobie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, może sprawiać wrażenie przeżytku, w wielu przypadkach pozostaje jednak podstawową metodą diagnostyki obrazowej pozwalająca postawić wstępne rozpoznanie. Jest szerzej dostępne, tańsze, nie wymaga długiego czasu oczekiwania na realizację, a niejednokrotnie pozwala szybko zdiagnozować ostre stany w medycynie wymagające natychmiastowej interwencji lekarza. Często stosowane w diagnostyce układu kostnego (w tym kręgosłupa) lub klatki piersiowej.
 
Pracownie w Żarach przy ul. Skarbowej i w Lubsku przy ul. Poznańskiej wyposażone są również w aparaty do wykonywania RTG zębów.
25.03.2022
Działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach, polegająca na udzielaniu świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki, w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z prowadzoną działalnością do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Podstawa prawna: art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941):
"Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności."

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych (dawka skuteczna, dawka równoważna) określonych dla pracowników. Pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).