Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Cenniki usług

22.07.2016

Cennik badań laboratoryjnych

Cennik usług komercyjnych obowiązujący od 25.05.2022
Badania Laboratoryjne
L.p. NAZWA BADAŃ  Cena brutto 
HEMATOLOGIA
1 Morfologia 5 DIFF                       15,00 zł
2 Retikulocyty                       15,00 zł
3 Rozmaz krwi obwodowej ( optyczny)                       15,00 zł
4 OB.                        10,00 zł
OGÓLNE
1 Mocz -badanie ogólne                       15,00 zł
2 Mocz-glukoza ilośćiowo                         7,00 zł
3 Mocz-białko ilośćiowo                       10,00 zł
BIOCHEMIA
1 Aspat                       12,00 zł
2 Alat                       12,00 zł
3 Bilirubina całkowita                       12,00 zł
4 Bilirubina bezpośrednia                       12,00 zł
5 Cholesterol całkowity                       15,00 zł
6 Cholesterol -HDL ( DIREKT )                       15,00 zł
7 Cholesterol -LDL                       10,00 zł
8 Trójglicerydy                       15,00 zł
9 LDH                        20,00 zł
10 gamma -GGT                       15,00 zł
11 C P K                        15,00 zł
12 C K - M B                       20,00 zł
13 Diastaza w moczu                       15,00 zł
14 Diastaza w surowicy                       15,00 zł
15 Mocznik                        12,00 zł
16 Kreatynina                       12,00 zł
17 Klirens kreatyniny                       25,00 zł
18 Kwas moczowy                       15,00 zł
19 Białko całkowite w surowicy                       15,00 zł
20 Glukoza                       10,00 zł
21 Fosfor                       15,00 zł
22 Wapń                       15,00 zł
23 Magnez                       15,00 zł
24 Jonogram ( sód ,potas )                       20,00 zł
25 Żelazo                       15,00 zł
26 Fosfataza alkaliczna                       15,00 zł
KOAGUOLOGIA
1 Czas i wskaźnik protrombinowy (P T )                        15,00 zł
2 Czas kaolinowy - kefalinowy (APTT )                       15,00 zł
3 Fibrynogen                       15,00 zł
DIAGNOSTYKA PŁYNÓW
1 Badanie nasienia                     150,00 zł
DIAGNOSTYKA KAŁÓW
1 Badanie kału w kierunku pasożytów                       30,00 zł
2 Lamblie w kale                        30,00 zł
3 Krew utajona w kale                       15,00 zł
4 Test immunochromatograficzny do wykrywania rota+ adenowirusow w kale                       55,00 zł
5 wymaz w kierunku owsików                        12,00 zł
6 GDH w kale                       17,00 zł
7 Laktoferyna                       60,00 zł
8 Clostridium difficile, toksyna A/B w kale                       60,00 zł
9 Clostridium difficile antygen                       15,00 zł
10 Rota, adenowirusy w kale                        55,00 zł
SEROLOGIA
1 Grupa krwi ( jednorazowe oznaczenie, badanie przeciw ciał )                       35,00 zł
2 Przeglądowe badanie przeciwciał                       35,00 zł
3 Grupa Krwi i BTA Noworodka                        40,00 zł
DIAGNOSTYKA REUMATOLOGICZNA
1 Miano ASO                       15,00 zł
2 Czynnik RF                       12,00 zł
3 Białko CRP ( metoda TURBI )                       20,00 zł
INNE Badania WŁASNE
1 Troponina                       40,00 zł
2 Prokalcytonina                       80,00 zł
3 Mononukleoza                       28,00 zł
4 HBs Ag                       20,00 zł
5 WR                       15,00 zł
6 Równowaga kwasowo zasadowa                       35,00 zł
7 D - DIMER (półilościowo                        55,00 zł
8 HbA1c hemoglobina glikowana                       35,00 zł
9 NT-pro BNP                      105,00 zł
10 Przygotowanie surowicy do badania (z zewnątrz)                         5,00 zł
BADANIA IMMUNOENZYMATYCZNE (własne)
1 T S H                        30,00 zł
2 f T 4                       30,00 zł
3 L H                        35,00 zł
4 F S H                        35,00 zł
5 Estradiol                       35,00 zł
6 Prolaktyna                       35,00 zł
7 Progesteron                       35,00 zł
8 Testosteron                       35,00 zł
9 beta - H C G                       40,00 zł
10 H bs Ag                       20,00 zł
11 HIV Ag/ Ab Combi                       35,00 zł
12 Witamina D3 metabolit- 25(OH)                     100,00 zł
13 F T 3                       30,00 zł
14 C A -125                       40,00 zł
15 Anty H C V                       35,00 zł
16 Toxo IgG                       40,00 zł
17 Toxo IgM                       40,00 zł
18 Różyczka (Rubella virus IgG)                       40,00 zł
19 Różyczka (Rubella virus IgM)                       40,00 zł
20 Borelioza IgG                       60,00 zł
21 Borelioza IgM                       60,00 zł
BADANIA SPECJALISTYCZNE (zlecane)
1 P S A                       35,00 zł
2 F P S A ( wolne PSA)                       35,00 zł
3 C A -15,3                       40,00 zł
4 C A - 19,9                       35,00 zł
5 A F P                        35,00 zł
6 C E A                        35,00 zł
7 Parathormon                       40,00 zł
8 Aldosteron                       40,00 zł
9 DHEA SO4                       35,00 zł
10 Kortyzol                       50,00 zł
11 Hormon wzrostu                       55,00 zł
12 Anty -HB s                       30,00 zł
13 Anty HBc                        40,00 zł
14 Anty HBc Ig M                        40,00 zł
15 HAV p/c całkowite                        40,00 zł
16 H Be antygen                       46,00 zł
17 Anty - Hbe                       46,00 zł
18 Anty T P O                        35,00 zł
19 Anty G A D p/c przeciwko dekarboksylazie kw.glutaminowego                     105,00 zł
20 Anty T G                        35,00 zł
21 P/c p.kardiolipinie w kl.IgG i IgM met.ELISA                     105,00 zł
22 ANA1 p/c przeciwjądrowe i p. cytoplazmatyczne test przesiewowy met. IIF                       35,00 zł
23 ANA2 p/c przeciwjądrowe i p. cytoplazmatyczne met. IIF                     105,00 zł
24 ANCA p/c przeciw cytoplazmie leukocytów                     115,00 zł
25 p/c Yersinia IgA IgG IgM                     220,00 zł
26 CMV IgG (cytomegalovirus)                       35,00 zł
27 CMV IgM (cytomegalovirus)                       40,00 zł
28 Mykoplazma IgG                       80,00 zł
29 Mykoplazma IgM                       80,00 zł
30 IgE - total                       35,00 zł
31 IgE sp, do poj.alergenów                       35,00 zł
32 Mikroalbuminy w moczu (DZM)                       20,00 zł
33 Lipaza                       50,00 zł
34 Helicobacter pylori IgG                       35,00 zł
35 Ksztusiec                       45,00 zł
36 Chlamydia trachomatis IgG                        60,00 zł
37 Chlamydia trachomatis IgM                        70,00 zł
38 Chlamydia pneumoniae IgG                       60,00 zł
39 Chlamydia pneumoniae IgM                       60,00 zł
40 Borelioza IgG met. western-blot                     120,00 zł
41 Borelioza IgM met. western-blot                     120,00 zł
42 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM                       90,00 zł
43 p/c przeciwko tranglutaminazietkankowej anty t-GT w kl.IgGi LgA met Elisa                     240,00 zł
44 IgE spec.do poj.alergenu                        35,00 zł
45 Miedż                       35,00 zł
46 Antykoagulant toczniowy                     110,00 zł
47 Fenytoina ilościowo                        70,00 zł
48 Immunoglobuliny IgG,IgM,IgA                       80,00 zł
49 AMH -hormon antyMullerowski                     250,00 zł
50 Posiew moczu                        87,00 zł
INNE BADANIA 
1 Albumina                       25,00 zł
2 Elektroforeza                       20,00 zł
3 T I B C                       20,00 zł
4 Kwas wanilinomigdałowy                       80,00 zł
5 Kwas walproinowy, ilościowo                       40,00 zł
6 Ołów                       70,00 zł
7 Cynk                       40,00 zł
8 Lit                       25,00 zł
9 Ceruloplazmina                       57,00 zł
10 Karbamazepina, ilościowo                       40,00 zł
11 Transferyna                       40,00 zł
12 Kwas foliowy                       40,00 zł
13 Witamina B 12                       45,00 zł
14 Insulina                       50,00 zł
15 C - peptyd                       35,00 zł
16 Ferytyna                        40,00 zł
17 Mikroalbuminuria w moczu (DZM)                       17,00 zł
18 Anty -CCP                       80,00 zł
19 VDRL                       15,00 zł
20 Digoksyna ,ilościowo                       30,00 zł
21 ACTH                       40,00 zł
22 Listerioza ,jakościowo                       60,00 zł
23 Homocysteina                       80,00 zł
24 P/c p. endomysium I gliadynie IgA I IgG met.IIF                     180,00 zł
25 Koproporfiryna                        35,00 zł
26 IgM total                       35,00 zł
27 TRAb przecwciała przeciwko receptorowi TSH                       90,00 zł
28 ARO aktywność reninowa osocza                       70,00 zł
29 Testosteron wolny                       60,00 zł
30 SHGB białko wiążące hormony płciowe                       60,00 zł
31 DHT dehdotestosteron                     120,00 zł
32 Tyreoglobulina                       60,00 zł
33 P/c p.beta -2 -glikoproteinie w kl.IgG i IgM met.Elisa                     170,00 zł
34 Akohol etylowy                       30,00 zł
35 Benzodwuazepiny                       40,00 zł
36 HE4                     170,00 zł
37 Kalcytonina                       40,00 zł
38 EBV IgG                        90,00 zł
39 EBV IgM                       50,00 zł
40 Kwasy żółciowe                        50,00 zł
41 narkotyki w moczu (12 parametrów)                       50,00 zł
42 Dopalacze                       50,00 zł
43 RSV test                        30,00 zł
44 Płyn z jam ciała                     150,00 zł
45 Płyn ze stawu kolanowego                      150,00 zł
46 Kalprotektyna w kale                       80,00 zł
47 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2                     400,00 zł
48 SARS-CoV-2 p/c IgG, IgM                      200,00 zł
49 Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 + tłumaczenie                     480,00 zł
50 Test antygenowy COVID -19                     100,00 zł
Dopłaty do badań laboratoryjnych (osoby fizyczne-kasa fiskalna)
1 Badania dyżurowe w dni wolne od pracy                        20,00 zł
2 Pobranie krwi na badania                       10,00 zł
Badania laboratoryjne alergologiczne
1 Panel pediatryczny                     180,00 zł
2 Panel oddechowy-wziewny                     180,00 zł
3 Panel pokarmowy                     180,00 zł
4 Panel mleczny( 9 alergentów)                     180,00 zł