Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 119062-2016 z dnia 2016-05-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żary
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 - Etap I - stan surowy otwarty. Zamówienie obejmuje rozbudowę budynku dobudowę nowej części do Pawilonu nr 2. ...
Termin składania ofert: 2016-05-31

Numer ogłoszenia: 134982 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 119062 - 2016 data 12.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, fax. 068 4757700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: