Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 89504-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żary
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym wraz z dostaw, montażem oraz przeszkoleniem personelu medycznego z zakresu obsługi przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego o parametrach technicznych nie gorszych niż...
Termin składania ofert: 2016-04-22

Numer ogłoszenia: 101412 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89504 - 2016 data 14.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, fax. 068 4757700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: