Numer ogłoszenia: 349992 - 2014 data zamieszczenia: 20.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 340068 - 2014 data 14.10.201 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, wo . kujawsko-pomorskie, tel. +48 56 651 43 00, fax. +48 56 651 43 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:< >